vivo ergo

Wat is Ergotherapie

Bewezen effectief!

Mensen weer aan het werk krijgen en houden
Dagelijks krijgen huisartsen klachten te horen, die direct samenhangen met arbeid. Per patiënt is de situatie anders, maar het risico hetzelfde: voor je het weet zit iemand voor langere tijd thuis, zonder duidelijk perspectief. Vaak gaat het om meervoudige, complexere problemen waarvoor een gerichte analyse en aanpak nodig is afgestemd op de situatie thuis en op het werk. Op afstand kan de huisarts hier weinig aan doen. Typisch werk voor de ergotherapeut.

Medische en sociale gevolgen
Arbeid en gezondheid hangen nauw samen. Van gebroken been tot RSI en burn-out. Vooral als klachten een chronisch karakter krijgen, is aanvullende actie gewenst. Behalve de medische kant ontstaan dan ook sociale consequenties. Hoe langer mensen aan de zijlijn komen te staan, hoe moeilijker het is om terug te keren op de werkplek. Langdurig arbeidsverzuim is een maatschappelijk probleem dat hoog op de politieke agenda staat, zowel in Den Haag als Brussel. De Europese Commissie heeft een duidelijk doel geformuleerd: een reductie van 25% van beroepsziekten en arbeidsongevallen. De EC verlangt vooral extra aandacht voor aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat en psychische problemen.

Onze meerwaarde
De rol van ergotherapie is hierbij essentieel. Onze inbreng is bewezen effectief.
Concreet: ergotherapie versnelt werkhervatting en helpt mensen om de juiste balans te vinden tussen de persoonlijke capaciteiten, de rollen in het leven en de eisen die het werk stelt. Ook adviseren we hoe de werkplekinrichting is te verbeteren.

Bovendien draagt ergotherapie bij aan preventie. Om te voorkomen dat gezondheidsproblemen ontstaan, is het belangrijk tijdig risico’s op te sporen of verergering vóór te zijn. Het gaat dan vooral om risico’s die de balans tussen belasting en belastbaarheid verstoren. Op den duur leidt dat altijd tot uitval en gezondheidsschade.

Analyse én concrete actie
Ergotherapie is vooral concreet. Door goed te luisteren en te kijken, stellen we vast welke hindernissen weg zijn te nemen en welke aanpassingen nodig zijn. Om zo het functioneren te verbeteren. Vooral die praktische kant kenmerkt ons werk. Wat ons drijft: mensen aan de gang houden: dat is belangrijk voor hun algehele welzijn en het geeft betekenis aan hun leven.